Bijtelling

Hoeveel bijtelling betaal ik voor een importauto?

Hoe werkt de bijtelling bij een geïmporteerde auto?
Wat veel mensen niet weten, wat erg aantrekkelijk kan zijn. Vooral voor de zakelijke rijder, is dat een auto die bijvoorbeeld in 2015 op kenteken is gezet nog kan profiteren van de bijtellingsregeling van 2015.

Schrijven van de belastingdienst:
Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Valt je in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.
Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
bron: Belastingdienst

Wanneer moet er bijtelling betaald worden?
(Bijtelling voor privégebruik auto)

  • Rij je privé met een auto die tot je ondernemingsvermogen behoort? Dan moet je een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. Dit moet tot 4 jaar terug per rit bijgehouden zijn.
  • De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2018 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2018 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

De tabel hiernaast geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2018.

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Val je in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?
Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Hoe wordt de bijtelling eigenlijk uitgerekend?
De berekening geldt bij privé-gebruik van meer dan 500 kilometer per jaar bij een zakelijk aangekochte auto. Woon-werkverkeer wordt gezien als zakelijk verkeer. Netto bijtelling: de inkomensafhankelijke heffingskortingen worden meegenomen bij het berekenen. Effectief verhogen deze vaak de netto bijtelling.
Volgende factoren moeten ingevuld worden: Belastingjaar, bijtellingspercentage, eigen bijdrage, catalogusprijs van de auto, bruto jaarinkomen, niet vergoede autokosten.

Belastingjaar: het jaar wanneer je de auto gaat rijden, dit is gebaseerd op het jaar dat de auto voor het eerst geregistreerd (op kenteken) is in een EU land.

Bijtellingspercentage:

BMW importeren uit Duitsland

Let op: Het bijtellingspercentage dat bij ingebruikname van de auto geldt, blijft van toepassing zolang de auto van de dezelfde eigenaar is, met een maximum van 60 maanden.
Eigen bijdrage: De vergoeding die je per maand aan de werkgever betaalt voor privégebruik van de auto.
Catalogusprijs van de auto: De nieuwwaarde van de auto (inclusief BTW). Is een auto meer dan 15 jaar oud, dan is dit de waarde van de auto in het economische verkeer (dagwaarde in Nederland).
Bruto jaarinkomen: Bruto jaarinkomen zonder bijtelling voor de auto van de zaak. Inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Met de  – knop kunt u het jaarinkomen berekenen.
Niet vergoede autokosten: Autokosten die niet vergoed worden door de werkgever. Denk aan: parkeren, wassen, veerpont, tol, wegenkaart, kleine onderdelen onderweg, benzine in het buitenland, boetes, etc.. deze zijn niet fiscaal aftrekbaar (maar wel kosten).

Hieronder het verschil tussen deze regelingen, waarschijnlijk is het onderstaande voorbeeld iets duidelijker dan dat de belastingdienst beschrijft in het boven genoemde stuk.

Dus als je een auto hebt gevonden die in de geel vak valt kan je nog 60 maanden na de eerste toelating profiteren van deze regeling.

Tabel percentage bijtelling 2015